Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR) Vás žádáme o udělení následujícího souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů:

Tímto udělujete souhlas společnosti Dr. Denke s.r.o. (dále jen „Správce“), aby v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a s účinností od 25. května 2018 Nařízení GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefon (dále jen „Údaje“). Jde o Údaje, které získáváme přímo od Vás, z webové stránky www.naretin.cz.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání zakoupených produktů).
 • Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

  K zasílání Newsletterů využíváme službu Mailchimp: The Rocket Science Group LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue, Atlanta, United States.

Souhlas zůstává v platnosti po dobu, kdy budete využívat služby Správce, a následujících 5 let poté, nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že nebudete využívat služby Správce, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Správci nebo e-mailem doručeným na adresu info@naretin.cz, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvoláváte.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovených účelů a zpracovávat je pouze v souladu s účely, k jimž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.